Van Elst is er ook voor:

Schoonvegen van (bedrijfs)terreinen.
Sneeuwvrij maken van (bedrijfs)terreinen.
Zout strooien.